Definicja i zasady poradnictwa

Bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy, mającym trudności w wyborze: zawodu, zatrudnienia lub kierunku szkolenia, powiatowe urzędy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkiego urzędu pracy świadczą usługi w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego.

 

 

Doradca zawodowy pomaga zaplanować karierę zawodową klienta na każdym etapie jego rozwoju zawodowego.

 

 

Usługi z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego realizowane są w oparciu o następujące zasady:

  • dostępności usług dla wszystkich osób bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców,
  • dobrowolności korzystania z usług poradnictwa zawodowego bez względu na narodowość, płeć, wyznanie, przynależność do organizacji politycznych i społecznych oraz inne okoliczności,
  • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • bezpłatności korzystania z usług poradnictwa zawodowego,
  • poufności i ochrony danych osobistych bezrobotnych i innych poszukujących pracy, korzystających usług poradnictwa zawodowego

 

Podstawowe cele poradnictwa zawodowego to:

  • udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjecie lub zmianę zatrudnienia, w których wykorzystywane są standaryzowane metody dotyczące w szczególności badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
  • udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej.

 

Zadania z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego realizowane są w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach (oraz w oddziałach WUP w Bielsku-Białej i w Częstochowie) w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Wytworzył:
Bogdan Wołowczyk
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-02-02 07:35:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Pudełko
(2021-11-12 13:55:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki