☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sposób załatwienia spraw i Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Zachęcamy do korespondencji z Urzędem drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Skrzynki podawczej:

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: tj. Dz.U. 2021 poz. 2070)

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu. Aby złożyć pismo do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach należy wejść poprzez poniższy link:

na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

 

 

Adres skrzynki ePUAP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach /wup-katowice/SkrytkaESP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych składanych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub Profilem Zaufanym.

Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • ODT, SXW
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Załatwianie spraw jest możliwe do realizacji drogą elektroniczną za pomocą pisma ogólnego dostępnego na platformie ePUAP pod linkiem:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-urzedu/wup-katowice

 

Sprawy w urzędzie przyjmowane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną

 

Sprawy rozpatrywane są według kolejności wpływu i ważności sprawy.
Rozpatrywanie spraw następuje bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Brzoska
(2021-12-20 13:02:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2022-03-11 11:12:46)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1085655