Działalność usługowa

Działalność usługowa z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego realizowana jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach (oraz w oddziałach WUP w Bielsku-Bałej i w Częstochowie) w ramach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odpowiada za prowadzenie usług z zakresu informacji i poradnictwa zawodowego, poprzez:

  • udzielanie indywidualnych informacji zawodowych,
  • udzielanie grupowych informacji zawodowych,
  • udzielanie indywidualnych porad zawodowych,
  • udzielanie grupowych porad zawodowych.
  • świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej z wykorzystaniem miedzy innymi metod psychologicznych, zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej,
  • prowadzenie zajęć mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
  • pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
  • gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji o zasięgu regionalnym.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-02-09 12:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Pudełko
(2021-11-12 13:54:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki