Dzałalność socjalna

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KATOWICACH.

 

Zgodnie z Regulaminem Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach istnieje możliwość ubiegania się przez osoby uprawnione o przyznanie świadczeń socjalnych, zgodnie z aktualnym katalogiem świadczeń. Przyznanie i wysokość świadczeń socjalnych z ZFŚS zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu udzielane są na wniosek uprawnionych i mają charakter uznaniowy,  przy czym jednym z warunków ubiegania się o przyznanie pomocy w związku ze zwiększonymi wydatkami w okresie świątecznym (Boże Narodzenie) w formie pieniężnej jest zgłoszenie potrzeby w tym zakresie w terminie od 1 do 15 listopada każdego roku.

Wytworzył:
Sonia Zimończyk
(2015-04-23)
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2015-04-23 10:35:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Sonia Zimończyk
(2017-06-06 09:50:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki