Działalność metodyczna

W strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach działalność metodyczna realizowana jest przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

Podstawowym celem podejmowanych działań jest przede wszystkim rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych specjalistów służb zatrudnienia, a w konsekwencji doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy.

Działalność metodyczna realizowana jest poprzez:

  • Diagnozowanie potrzeb w zakresie metod i technik poradnictwa zawodowego.
  • Pozyskiwanie oraz tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego.
  • Gromadzenie i katalogowanie materiałów związanych z metodyką poradnictwa zawodowego.
  • Tworzenie i doskonalenie metod i technik poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego.
  • Realizacja działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla:

- pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy,

- niekomercyjnych partnerów rynku pracy.

  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń trenerskich nadających uprawnienia do prowadzenia trzytygodniowego szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-02-09 12:29:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wioletta Pudełko
(2021-11-12 13:53:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki