☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. nr 1100 z późn. zm.) samorząd województwa na podstawie Krajowego Planu Działań, uwzględniając strategie rozwoju województwa, w tym w zakresie polityki społecznej, o których mowa w przepisach o samorządzie województwa i przepisach o pomocy społecznej, przygotowuje corocznie regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia, określający priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia – po zasięgnięciu opinii powiatów wchodzących w skład województwa oraz wojewódzkiej komisji dialogu społecznego, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno–Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o Trójstronnej Komisji”.

https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/16338172-regionalny-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia-na-2021-rok

https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/17827405-regionalny-plan-dzialan-na-rzecz-zatrudnienia-na-2022-rok

 

Wytworzył:
Paweł Durleta
Udostępnił:
Marcin Brzoska
(2021-12-16 08:12:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2022-08-08 12:51:57)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1085655