RPO WSL

Zgodnie z art. 599 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępnia się Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedstawia on szczegółowy opis zagadnień, które będą podlegać sprawdzeniu oraz zakres dokumentów, których można żądać od Zamawiającego w toku kontroli zamówień Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Kwestionariusz kontroli zamówień publicznych - RPO WSL

Lista sprawdzająca do weryfikacji postępowań udzielonych w trybach wynikających z ustawy Pzp w ramach kontroli administracyjnej - lista przeniesiona do sekcji "Wyniki kontroli - RPO WSL"

Wytworzył:
Grzegorz Kozłowski
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2021-04-09 12:49:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2021-11-19 12:28:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki