Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Biuletynu Informacji Publicznej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://wup.katowice.ibip.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

Niespełnione wymagania

 • Brak dostępności języka migowego.
 • Dokumenty nie mają powiązanych etykiet tekstowych.
 • Skany dokumentów nie posiadają tekstów alternatywnych.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zespół ds. Wsparcia Informatycznego.
 • E-mail: ami.bip@wup-katowice.pl
 • Telefon: 327573323

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
 • Adres: Katowice ul. Kościuszki 30, 40-048
 • E-mail: wup@wup-katowice.pl
 • Telefon: 327573360

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Kościuszki 30,

40-048 Katowice

Do wejścia do budynku prowadzi utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 metra.
Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej.
Przy wejściu platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Platformę uruchamia pracownik ochrony obsługujący recepcję.
Budynek wyposażony w trzy windy umożliwiające dostęp do wszystkich pięter oraz trzy klatki schodowe, z których jedna umożliwia dostęp na wszystkie piętra.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie i informacje głosowe.
Dostępne trzy pętle indukcyjne do obsługi indywidualnej w pokoju nr 2 na parterze.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line.
Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
W sąsiedztwie budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Konckiego).
Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Filia w Częstochowie

Aleja Niepodległości 20/22

42-200 Częstochowa

Do wejścia prowadzi utwardzone dojście z parkingu o szerokości co najmniej dwóch metrów.
Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej.
Dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ogranicza się tylko do parteru.
Na parterze znajdują się pomieszczenia: sala konferencyjna oraz Archiwum Zakładowe WUP.
Pomieszczenia biurowe Filii Urzędu, w tym Kancelaria znajdują się na drugim piętrze.
Budynek nie jest wyposażony w windy umożliwiające dostęp na wyższe kondygnacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Budynek posiada klatkę schodową, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie.
Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe i pętlę indukcyjną.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line.
Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
Bezpośrednio przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - Filia w Bielsku-Białej

ulica Piastowska 40

43-300 Bielsko - Biała

Mieści się w budynku Starostwa Powiatowego.
Do budynku prowadzi jedno wejście główne (można również korzystać z drugiego wejścia, które należy do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oddalone około 30 metrów).
Wejścia do budynku nie posiadają barier architektonicznych.
Oba budynki łączy przejście wraz z pochylnią przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami.
Sekretariat i biura Filii Urzędu w Bielsku-Białej mieszczą się na drugim piętrze.
Budynek posiada wszystkie udogodnienia architektoniczne dla biur położonych na wszystkich piętrach.
W budynku znajdują się jedna winda, przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami (oznaczenie w alfabecie brajla, informacja głosowa).
Na parterze budynku znajduje się toaleta, również z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
Przed i za budynkiem znajdują się duże parkingi.
Na parkingu przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Kancelaria umieszczona w pokoju 213 ma oznaczenie na drzwiach w alfabecie brajla.
W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Wytworzył:
Marcin Brzoska
(2024-03-14)
Udostępnił:
Marcin Brzoska
(2023-03-07 08:44:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2024-03-14 10:06:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki