☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Logistyki i Informatyki

Wydział Logistyki i Informatyki

Naczelnik Wydziału - Renata Kamińska

e-mail:rkaminska@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757-33-76

Zastępca Naczelnika Wydziału - Krzysztof Kwaśnik

e-mail: kkwasnik@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757-33-77

Adres: 40- 048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Do zadań Wydziału Logistyki i Informatyki należy w szczególności:
1)    administrowanie majątkiem Urzędu;
2)    zaopatrzenie pracowników w środki techniczno-biurowe i socjalne;
3)    obsługa porządkowo-konserwacyjna Urzędu;
4)    prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu zgodnie z zapisami Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym zabezpieczeniem zgromadzonej dokumentacji prowadzeniem bieżącej jej ewidencji w Filiach Urzędu;
5)    planowanie i realizacja modernizacji i remontów;
6)    sporządzanie planów zakupów oraz analiza potrzeb zgłaszanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
7)    prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych składników majątkowych w zakresie ilościowym;
8)    prowadzenie gospodarki samochodowej oraz dokumentacji przebiegu samochodów zgodnie z zapisami Regulaminu korzystania z samochodów służbowych w WUP;
9)    przygotowywanie umów dotyczących techniczno-administracyjnego funkcjonowania Urzędu;
10)    przygotowywanie i realizacja projektów Pomocy Technicznej w zakresie wsparcia sprzętowego, w szczególności sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i materiałów biurowych;
11)    współpraca w przygotowaniu  Rocznego Planu Pomocy Technicznej;
12)    realizacja założeń Rocznego Planu Pomocy Technicznej w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER;
13)    dokonywanie miesięcznych rozliczeń kosztów administracyjnych, technicznych i organizacyjnych w ramach Pomocy Technicznej RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER;
14)    sprawowanie nadzoru nad salą konferencyjną oraz obsługa techniczna narad i spotkań organizowanych w Urzędzie;
15)    działania związane z obsługą informacyjno – wizualną Urzędu.


Zespół ds. Informatyki

Kierownik Zespołu - Paweł Rdes

e-mai: prdes@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757-33-74
 

Do zadań Zespołu ds. Informatyki należy w szczególności:

1)    administrowanie systemem komputerowym Urzędu i wykonywanie obsługi technicznej Urzędu w tym zakresie;
2)    koordynowanie i nadzór nad wdrażaniem i modyfikacjami systemów komputerowych oraz oprogramowania użytkowego;
3)    planowanie potrzeb i podział środków Funduszu Pracy w zakresie realizowanych i nadzorowanych zadań;
4)    zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych;
5)    techniczna obsługa strony internetowej Urzędu;
6)    wsparcie informatyczne przedsięwzięć i projektów realizowanych w ramach EFS.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-28 10:14:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-12-21 11:57:23)
 
 
ilość odwiedzin: 1835197

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X