☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Naczelnik Wydziału - Aleksandra Żurek

Telefon: 032 757-33-37

e-mail:azurek@wup-katowice.pl

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

Wydział ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego składa się z:
- Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Katowicach;
- Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Bielsku-Białej;
- Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Częstochowie.


Zespół ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Katowicach

Telefon: 032 757-33-59

Adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Katowicach wchodzącego w skład Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego należy w szczególności:

1)    realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:

a)    przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
b)    wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art.8a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);

2)    przetwarzanie informacji o bezrobotnych i poszukujących pracy korzystających z pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz.1065 z późn. zm.);
3)    udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Wydziału;
4)    realizacja dodatkowych zadań w zakresie służby zastępczej (realizowane według zaistniałej potrzeby).


Zespół ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Bielsku-Białej

nadzór nad realizacją zadań  - Regina Borowiec-Dutka

Telefon: 033 813-69-75

e-mail:rborowiec@wup-katowice.pl

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40

 

Do zadań Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Bielsku - Białej wchodzącego w skład Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego należy w szczególności:

1)   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:

a)   przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
b)   wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art.8a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

2)   udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Wydziału.


Zespół ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Częstochowie

Nadzór nad realizacją zadań - Katarzyna Golanowska

Telefon: 034 363-89-89

e-mail:kgolanowska@wup-katowice.pl

Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22

 

Do zadań Zespołu ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Częstochowie wchodzącego w skład Wydziału ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego należy w szczególności:

1)   realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art.1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) oraz państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:

a)   przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich dokumentów w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
b)   wydawanie decyzji w sprawach wymienionych w art.8a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.).

2)   udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.); i świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia w zakresie dotyczącym zadań Wydziału.

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2004-01-28 10:07:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-12-21 11:07:41)
 
 
ilość odwiedzin: 1835234

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X