Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Niedziela 22.07.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje o wyborzej najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa hotelarsko - gastronomiczna wraz z wynajęciem sali konferencyjnej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług prawniczych w 2018 roku związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach POWER na lata 2014-2020


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług prawniczych w 2018 roku związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2014-2020


Informacja o unieważnieniu postępowania - ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH W 2018 ROKU  ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZADAŃ W RAMACH POWER NA LATA 2014 -2020


Informacja o unieważnieniu postępowania - Aktualizacja i weryfikacja tłumaczenia broszury pn.: „Życie i Praca w Polsce” w 10 językach obcych.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Aktualizacja i weryfikacja tłumaczenia broszury pn.: „Życie i Praca w Polsce” w 10 językach obcych.


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty-Dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa 461 licencji oprogramowania serwerowego Windows Server 2016 CAL


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Dostawa 16 licencji oprogramowania serwerowego Windows Server 2016 Datacenter.


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty-Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie regionalne w ramach RPO WSL, POWER.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych


Informacja o unieważnieniu postępowania - zapewnienie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego (język polski/czeski/polski) podczas spotkania w dniu 06.12.2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa wydruku i dostawy plakatów informacyjnych z wynikami badania "barometr zawodów" na 2018 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Publikacja artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej w ramach RPO WSL, POWER


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty-Usługa zaprojektowania, wydruku i dostawy publikacji


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty-Usługa wydruku i dostawy do siedziby WUP w Katowicach 500 sztuk ulotek z informacjami dotyczącymi realizowanego projektu w ramach programu ERASMUS +


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Usługa cateringowa oraz wynajem sali w związku z organizacją spotkania „Podsumowanie realizacji badania Barometr Zawodów 2017/2018 w województwie śląskim”.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Usługa wydruku i dostawy do siedziby WUP w Katowicach 500 sztuk ulotek z informacjami dotyczącymi realizowanego projektu w ramach programu ERASMUS +


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa cateringowa oraz wynajem sali w związku z organizacją szkolenia dotyczącego nowych zasad zatrudniania cudzoziemców.


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-- opracowanie graficzne, skład,wydruk oraz dostawa broszury z przykładami dobrych praktyk w obszarze wolontariatu osób powyżej 50 roku życia.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa wydruku oraz dostawy pięciu raportów


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- usługa tłumaczenia pisemnego treści broszury z języka angielskiego na język polski.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa zaprojektowania druku oraz dostawy materiałów informacyjnych w postaci 2 ulotek  oraz Informatora dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FGŚP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Usługa kompleksowego zorganizowania i przeprowadzenia kursów komputerowych w ramach projektu pozakonkursowego: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie stojaków reklamowych (Totem Cube) oraz ulotek informacyjnych dla WUP w Katowicach.


Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. Praca z EURESem - Twoim sukcesem


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kompleksowe usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (w tym przysięgłych) dokumentów aplikacyjnych dla uczestników  projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!


informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa tłumaczenia z języka polskiego na 10 wybranych języków obcych broszury w ramach projektu pozakonkursowego: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Usługa projektu graficznego, druku i dostawy plakatów oraz ulotek w ramach projektu pozakonkursowego: Praca z EURESem - Twoim sukcesem!


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa hotelarsko gastronomiczna wraz z wynajęciem sali konferencyjnej i zapewnieniem transportu.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa druku, projektu graficznego, składu oraz dostawy trzech rodzajów ulotek informacyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług prawniczych w 2017 roku  związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach PO WER na lata 2014 -2020


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Świadczenie usług prawniczych w 2017 roku  związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014 -2020


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty  - dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych ze środków pomocy technicznej w ramach RPO i PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych ze środków pomocy technicznej w ramach RPO i PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 1 szt. skanera płaskiego z zintegrowanym skanerem rolkowym w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 10 szt. zestawów komputerowych w ramach PT RPO i PT PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów biurowych finansowanych ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO i PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 6 szt. wielofunkcyjnych, monochromatycznych drukarek laserowych finansowanych ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO I PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie tłumaczenia pisemnego treści broszury/podręcznika informacyjnego EURES-T Beskydy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 4 szt. wielofunkcyjnych, monochromatycznych drukarek laserowych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych dla projektu pn. "Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES"


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie projektu graficznego, wykonanie oraz dostawa banerów promocyjnych typu roll-up i ścianek promocyjnych


Informacja o unieważnieniu postępowania - Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla Członków Komisji Oceny Projektów w ramach PO WER 2014-2020 oraz RPO WSL na lata 201-2020 połączonego z warsztatami


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wynajem sali szkoleniowej oraz świadczenie usługi cateringowej w dniu 30.11.2016 r.


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapewnienie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego podczas posiedzenia Komitetu Sterującego EURES – T Beskydy oraz podczas konferencji EURES – T Beskydy  w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapewnienie usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego podczas posiedzenia Komitetu Sterującego EURES – T Beskydy oraz podczas konferencji EURES – T Beskydy  w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wyprodukowanie filmów i spotów promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie tłumaczenia pisemnego materiałów szkoleniowych w ramach zadania B1


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie tłumaczenia pisemnego materiałów szkoleniowych w ramach zadania B1


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapewnienie usługi tłumaczenia ustnego w dniach 14-16.11.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie projektu graficznego, wykonanie oraz dostawa banerów promocyjnych typu roll-up i ścianek promocyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie tłumaczenia pisemnego zwykłego materiałów szkoleniowych w ramach zadania B1


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - tłumaczenie pisemne materiałów szkoleniowych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - tłumaczenie ustne podczas szkolenia w dniu 07.11.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa cateringowa i restauracyjna wraz z wynajęciem sali w dniu 07.11.2016 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa wyposażenia w ramach PT RPO i PT PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa tłumaczenia pisemnego materiałów szkoleniowych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie projektu graficznego, skład oraz wydruk Publikacji oraz Planera na 2017 rok.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie tłumaczenia symultanicznego w dniu 06.10.2016 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania - wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - utworzenie serwisu internetowego RPO WSL wraz ze wsparciem technicznym


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - utworzenie serwisu internetowego PO WER wraz ze wsparciem technicznym


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych finansowanych w ramach FGŚP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów biurowych współfinansowanych w ramach PT RPO i PT PO WER


Informacja o wyborze Wykonawcy - Zakup 64 szt. pamięci przenośnych USB


Informacja o wyborze Wykonawcy  - dostawa mebli biurowych


Informacja o wyborze Wykonawcy - Wykonanie oraz dostarczenie materiałów promocyjnych


Informacja o o niewpłynięciu w wyznaczonym terminie oferty na przeprowadzenie usługi cateringowej podczas warsztatów dla Uczestników projektu


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapewnienie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego podczas warsztatów w ramach Beskidzkich Targów Pracy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zapewnienie usługi tłumaczenia ustnego konsekutywnego podczas Beskidzkich Targów Pracy


Informacja o o niewpłynięciu w wyznaczonym terminie oferty na przeprowadzenie usługi cateringowej podczas warsztatów dla Uczestników projektu


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie pisemnych tłumaczeń zwykłych i przysięgłych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wydanie Biuletynu Informacyjnego WUP w Katowicach kolportowanego jako dodatek do dziennika o zasięgu regionalnym


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie tłumaczenia zwykłego treści strony internetowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup materiałów promocyjno - informacyjnych.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenie Warsztatów z zakresu autoprezentacji i przygotowania dokumentów aplikacyjnych dla uczestników projektu pozakonkursowego "poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup materiaów promocyjnych 300 szt. ekologicznych kołonotesów i 300 szt. biodegradowalnych długopisów, wykonanie nadruku najbardziej trwałą techniką


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zakup materiałów promocyjnych 300 szt. ekologicznych kołonotesów i 300 szt. biodegradowalnych długopisów, wykonanie nadruku najbardziej trwałą techniką


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie usługi tłumaczenia Koncepcji Poradnictwa Kariery


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług prawniczych w 2016 r. w ramach RPO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług prawniczych w 2016 r. w ramach POWER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie projektu graficznego i druku ulotki informacyjnej oraz plakatu na potrzeby projektu pozakonkursowego EURES


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie graficzne, skład oraz wydruk przewodnika po działaniach WUP w ramach PO WER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie graficzne, skład oraz wydruk przewodnika po działaniach WUP w ramach RPO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczenie w prasie 2 ogłoszeń na potrzeby projektu pozakonkursowego EURES


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wykonanie i dostawa 1 roll-up na potrzeby projektu pozakonkursowego EURES


Informacja o unieważnieniu postępowania - świadczenie usług prawniczych w 2016 r. w ramach RPO


Informacja o unieważnieniu postępowania - świadczenie usług prawniczych w 2016 r. w ramach POWER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług prawniczych w 2016 r. w ramach RPO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług prawniczych w 2016 r. w ramach PO WER


Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach PT RPO


Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach PT POWER


Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach PT POKL


Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa bonów towarowych


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 12 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych RPO


Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 12 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych POWER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 10 szt. wkładów drukujących w ramach PT RPO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 6 szt. wkładów drukujących w ramach PT POWER


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 11 szt. wkładów drukujących w ramach PT POKL


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -dostawa 14 szt. wkładów drukujących w ramach FP


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 3 szt. fabrycznie nowych wielofunkcyjnych monochromatycznych drukarek laserowych RPO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 12 szt. zestawów komputerowych RPO


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług prawniczych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 12 szt. fabrycznie nowych zestawów komputerowych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych wielofunkcyjnych drukarek monochromatycznych drukarek laserowych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa hotelowo - gastronomiczna dla uczestnika studiów podyplomowych w ramach projektu


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa hotelowo - gastronomiczna z wynajęciem sali szkoleniowej w dniach 28.09 - 30.09.2015 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa hotelowo - gastronomiczna z wynajęciem sali szkoleniowej w dniach 21.09 - 23.09. 2015 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa hotelowo - gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej w dniach 16 - 18.09.2015 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania - usługa hotelarsko - gastronomiczna wraz z wynajęciem sali szkoleniowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering w trakcie doradztwa grupowego dla 220 uczestników projektu


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa materiałów eksploatacyjnych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 80 godzinny kurs języka migowego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering 12 czerwca 2015 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering 28 maja oraz 31 lipca 2015 r.


 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - wizytówki


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering 19 - 20 maja 2015 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne i wydrukowanie skryptów


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę dwóch roll-up


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wydrukowanie 7 500 ulotek i 300 plakatów


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamieszczenie w prasie 8 ogłoszeń


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 1 szt. tonera do drukarki


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę części, akcesoriów i peryferii komputerowych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 3 szt. skanerów


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 110 szt. dysków twardych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu komputerowego


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę drukarki laserowej wraz z pakietem gwarancyjnym


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę 12 szt. komputerów i skanera


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wydruku 4 200 szt. wizytówek dla 21 osób na potrzeby Centrum informacji i Planowania Kariery Zawodowej


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na emisję plakatów reklamowych w prasie


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamieszczenie w prasie 2 publikacji


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę bonów 1972 bonów towarowych


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamieszczenie w prasie 13 publikacji wraz z ich projektem graficznym, korektą edytorską i składem.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na emisję ogłoszeń modułowych oraz wkładki tematycznej w prasie powszedniej dotyczące Europejskich Targów Pracy, Przedsiębiorczości i Edukacji 

Wytworzył:
Łukasz Chodacki
(2014-09-26)
Udostępnił:
Joanna Pierzchała
(2014-09-25 14:37:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Galon
(2018-03-06 13:18:15)
 
 
ilość odwiedzin: 1757985

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X