☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Poniedziałek 16.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Kontroli EFS

Wydział Kontroli EFS 

 

Naczelnik Wydziału - Izabela Bywalec

e-mail: ibywalec@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 72

 
Wydział Kontroli EFS składa się z:

1. Zespołu ds. Kontroli w Katowicach

2. Zespołu ds. Kontroli w Bielsku-Białej

3. Zespołu ds. Kontroli w Częstochowie

4. Zespołu ds. Postępowań Administracyjnych


Zespół ds. Kontroli w Katowicach

Kierownik Zespołu - Anastazja Szczerbińska 

e-mail:aszczerbinska@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 33 67

Adres:  40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 
Do zadań Zespołu ds. Kontroli w Katowicach wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS należy w szczególności:

1)   opracowywanie planów kontroli w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka w ramach projektów współfinansowanych z EFS;
2)   przygotowywanie i prowadzenie kontroli realizacji projektów współfinansowanych z EFS (kontroli na miejscu dokumentacji projektowej oraz wizyt monitoringowych);
3)   wykonywanie dodatkowych zadań związanych z nadzorem nad realizacją projektów współfinansowanych z EFS, w ramach których przyznawane jest wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w zakresie wynikającym ze szczególnych uregulowań dotyczących realizacji w/w projektów (zadanie wykonywane we współpracy z Wydziałem Obsługi Projektów EFS);
4)   prowadzenie rejestru skarg składanych do WUP, odnoszących się do sposobu realizacji projektów wdrażanych przez WUP współfinansowanych z EFS;
5)   rozpatrywanie skarg składanych do WUP, odnoszących się do sposobu realizacji projektów wdrażanych przez WUP współfinansowanych z EFS;
6)   gromadzenie danych o stwierdzonych i zweryfikowanych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie i przekazywanie do odpowiednich ich instytucji informacji o ich wystąpieniu (we współpracy z Zespołem ds. Kontroli w Częstochowie, Zespołem ds. Kontroli w Bielsku – Białej,  Zespołem ds. Postępowań Administracyjnych, Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS);
7)   prowadzenie działań związanych z zamykaniem pomocy w ramach PO KL;
8)   wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach programów operacyjnych);
9)   współpraca z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS w zakresie monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot;
10)  realizacja i koordynacja działań związanych z wykrywaniem i zwalczaniem nadużyć finansowych i korupcji;
11)  przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania PO KL, PO WER oraz RPO WSL 2014 - 2020 i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań Wydziału.


Zespół ds. Kontroli w Bielsku-Białej

Kierownik Zespołu - Grzegorz Kozłowski

e-mail:gkozlowski@wup-katowice.pl

Telefon: 033 81 36 970

Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40 

 

Do zadań Zespołu ds. Kontroli w Bielsku-Białej wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS należy w szczególności:

1)   współpraca z Zespołem ds. Kontroli w Katowicach przy opracowywaniu planów kontroli;
2)   przygotowywanie i prowadzenie kontroli realizacji projektów współfinansowanych z EFS (kontrola na miejscu dokumentacji projektowej oraz wizyt monitoringowych);
3)   gromadzenie danych o stwierdzonych i zweryfikowanych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie i przekazywanie odpowiednich dokumentów do Zespołu ds. Kontroli w Katowicach (we współpracy z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS);
4)   wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach programów operacyjnych);
5)   współpraca z Zespołem Obsługi Finansowej Projektów EFS w zakresie monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot.


Zespół ds. Kontroli w Częstochowie

Kierownik Zespołu- Andrzej Fibich

Telefon: 034 363 40 51 wew. 267

Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22

 

Zastępca Kierownika Zespołu - Rzepka Kamila

Telefon: 034 363 89 89 wew. 279

Adres: 42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22

Do zadań Zespołu ds. Kontroli w Częstochowie wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS należy w szczególności: 

1)   współpraca z Zespołem ds. Kontroli w Katowicach przy opracowywaniu planów kontroli;
2)   przygotowywanie i prowadzenie kontroli realizacji projektów współfinansowanych z EFS (kontrola na miejscu dokumentacji projektowej oraz wizyt monitoringowych);
3)   gromadzenie danych o stwierdzonych i zweryfikowanych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie i przekazywanie odpowiednich dokumentów do Zespołu ds. Kontroli w Katowicach (we współpracy z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS oraz Wydziałem Obsługi Projektów EFS);
4)   wprowadzanie danych do systemów informatycznych (w ramach programów operacyjnych);
5)   współpraca z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS w zakresie monitorowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot.
 


Zespół ds. Postępowań Administracyjnych

Kierownik Zespołu - Daria Gaworzyńska

e-mail:dgaworzynska@wup-katowice.pl

Telefon: 032 757 34 03

Adres:  40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zadań Zespołu ds. Postępowań Administracyjnych wchodzącego w skład Wydziału Kontroli EFS należy w szczególności:

1) prowadzenie postępowań administracyjnych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) w zakresie należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, realizowanych pod nadzorem Urzędu, współfinansowanych z EFS oraz innych należności związanych z realizacją projektów finansowanych
z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych należności;
2) prowadzenie rejestru postępowań administracyjnych prowadzonych zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869);
3) gromadzenie danych o stwierdzonych i zweryfikowanych nieprawidłowościach oraz przygotowywanie i przekazywanie odpowiednich dokumentów do Zespołu ds. Kontroli w Katowicach (we współpracy z Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS, Wydziałem Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości EFS oraz Wydziałem Edukacji i Usług Rozwojowych EFS);
4) współpraca z Zespołami ds. Kontroli w Katowicach, Bielsku - Białej i Częstochowie, Zespołem ds. Obsługi Finansowej Projektów EFS, Wydziałem Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości EFS oraz Wydziałem Edukacji i Usług Rozwojowych EFS w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych;
5) realizacja zadań związanych z informowaniem rzecznika dyscypliny finansów publicznych (RDFP) o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych (w ramach EFS);
6) przygotowywanie szczegółowych procedur dotyczących wdrażania PO KL, PO WER oraz RPO WSL 2014-2020 i ich aktualizacja w części dotyczącej zadań Zespołu.
 

Wytworzył:
Magdalena Moryson
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2007-06-04 12:54:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2019-08-08 09:27:15)
 
 
ilość odwiedzin: 2001619

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X