☰ Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Czwartek 02.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak dostępności języka migowego;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
 • dokumenty nie mają dowiązanych etykiet tekstowych;
 • skany dokumentów nie posiadają tekstów alternatywnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Komórką kontaktową jest Zespół ds. Wsparcia Informatycznego
 • E-mail: ami.bip@wup-katowice.pl
 • Telefon: 32 757 33 23

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Aleja Solidarności 77; 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: ulica Kościuszki 30, 40-048 Katowice

 • Do wejścia do budynku prowadzi utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 metra.
 • Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej.
 • Przy wejściu platforma dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Platformę uruchamia pracownik ochrony obsługujący recepcję.
 • Budynek wyposażony w trzy windy umożliwiające dostęp do wszystkich pięter oraz trzy klatki schodowe, z których jedna umożliwia dostęp na wszystkie piętra.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie i informacje głosowe.
 • Dostępne trzy pętle indukcyjne do obsługi indywidualnej w pokoju nr 2 na parterze.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line.
 • Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • W sąsiedztwie budynku dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (przy ulicy Kościuszki oraz przy ulicy Konckiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Ligonia).
 • Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Oddział Zamiejscowy w Częstochowie: Aleja Niepodległości 20/22, 42-200 Częstochowa

 • Do wejścia prowadzi utwardzone dojście z parkingu o szerokości co najmniej dwóch metrów.
 • Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej.
 • Dostępność budynku dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ogranicza się tylko do parteru.
 • Na parterze znajdują się pomieszczenia Zespołu ds. Poradnictwa Zawodowego i Przedsiębiorczości oraz Archiwum Zakładowe WUP.
 • Pomieszczenia biurowe Oddziału, w tym Kancelaria znajdują się na drugim piętrze.
 • Budynek nie jest wyposażony w windy umożliwiające dostęp na wyższe kondygnacje dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek posiada klatkę schodową, która umożliwia dostęp na wszystkie piętra. 
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie.
 • Budynek nie jest wyposażony w informacje głosowe i pętlę indukcyjną.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line.
 • Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Bezpośrednio przy budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak zakazu wstępu z psem asystującym.

Oddział Zamiejscowy w Bielsku-Białej: ulica Piastowska 40, 43-300 Bielsko - Biała

 • Mieści się w budynku Starostwa Powiatowego.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne (można również korzystać z drugiego wejścia, które należy do budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oddalone około 30 metrów).
 • Wejścia do budynku nie posiadają barier architektonicznych.
 • Oba budynki łączy przejście wraz z pochylnią przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Sekretariat i biura Oddziału Zamiejscowego w Bielsku-Białej mieszczą się na drugim piętrze.
 • Budynek posiada wszystkie udogodnienia architektoniczne dla biur położonych na wszystkich piętrach.
 • W budynku znajdują się dwie windy, w tym jedna przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta, również z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed i za budynkiem znajdują się duże parkingi.
 • Na parkingu przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wytworzył:
Mariusz Nowak
(2021-09-09)
Udostępnił:
Arkadiusz Kaczor
(2015-08-06 07:58:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Brzoska
(2022-03-23 09:52:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1085655