☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Herb Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Piątek 18.01.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału - Anna Keller


tel. 032 757-33-58
e-mail:
akeller@wup-katowice.pl


Zastępca Naczelnika Wydziału - Mariusz Nowak


tel. 032 757-33-63 
e-mail:
mnowak@wup-katowice.pl

Adres:  40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:


1)     koordynacja czynności związanych z opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych Dyrektora;
2)     prowadzenie ewidencji aktów wewnętrznych Dyrektora;
3)     prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i obsługą WRRP;
4)     projektowanie i prowadzenie spraw związanych z usprawnieniem pracy Urzędu;
5)     przyjmowanie i prowadzenie ewidencji skarg i wniosków składanych do Urzędu oraz koordynowanie ich rozpatrywania, z wyłączeniem skarg odnoszących się do sposobu realizacji projektów wdrażanych przez WUP współfinansowanych z EFS;
6)     organizowanie pracy i prowadzenie sekretariatów Urzędu;
7)     prowadzenie Kancelarii Urzędu, w tym książek kancelaryjnej i nadawczej w wersji elektronicznej;
8)     administracja elektronicznego obiegu dokumentów;
9)     wstępny podział korespondencji na piony podległe Dyrektorowi i Wicedyrektorom;
10)   organizowanie, prowadzenie i rozliczanie szkoleń pracowników powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego;
11)   realizacja zadań wynikających z aktów normatywnych i poleceń Dyrektora Urzędu;
12)   koordynowanie czynności związanych z przeprowadzanymi kontrolami zewnętrznymi, w tym prowadzenie książki kontroli, kompletowanie i archiwizowanie akt kontroli zewnętrznych oraz prowadzenie korespondencji wyjaśniającej;
13)   współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);
14)   nadzór i obsługa Punktu Informacyjnego Urzędu.


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Krzysztof Kwaśnik
(2010-01-12 13:35:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Honysz
(2017-12-20 12:42:01)
 
 
ilość odwiedzin: 1835195

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X